Chouqin Packaging Co., Ltd.
No.5, Jinyin Road
Niuyang village
Liaobu , Dongguan 523429
P: +86 769 8231 1618
F: Fax: +86 769 8231 18
http://www.ecomax-tech.com
#10528649