Guangxi Qiaowang Pulp Packing Products Co., Ltd.
No. 19 Changkai Road
Nanning Economic & Technological Development Area,
Nanning,, Guangxi 530031
P: 86 771 4518958
http://www.qiaowang.net
#9001056