Xingyuan Packaging Company Limited
Qufu Economic Zone, Shandong 273100
China
P: 0086 13428408658
http:// www.xinyuanpak.com
#10528689